DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Orta Çağ Felsefesi FELZ   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Doç.Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders önemli düşünürlerin incelenmesi yoluyla öğrencilere ortaçağ felsefesini tanıtacaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders Augustinusdan Ockhama Ortaçağ Felsefesi tarihine odaklanacaktır. Augustinus, İbn-i Rüşd, Farabi, Aquinas, Scotus ve Ockhamı içeren Hristiyan ve İslami gelenekten düşünürleri tartışacağız.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe tarihi ve felsefenin temel disiplinleri ile ilgili bilgi kazanımı sağlama
2) Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahip olma
3) Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma
4) Felsefedeki problemleri saptama ve tartışma becerisine sahip olma
5) Literatür tarama, felsefi metin okuma, felsefi konular üzerine yazma becerisine sahip olma
6) Eleştirel düşünme ve yazma becerisi kazanma
7) Güncel olayları felsefi bakış açısı ile değerlendirebilme
8) Felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinme
9) Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemleri ortaya koyma
10) Etik değerleri gözeterek sorumluluk bilinci geliştirme
11) Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları kullanma
12) kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur.
13) toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir.
14) insan ve toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır.
15) eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır.