DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eleştirel düşünmenin oluşumu; eleştirel düşüncenin özellikleri Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Eleştirel pedagoji teori ve yaklaşımları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bilgi, bilim, eğitim ilişkileri; eğitim, uygarlık ve kültür ilişkileri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
4 Eğitim hakkı, eğitim olanağı ve fırsat eşitliğine yönelik tartışmalar Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Yazgı ve özgürlük; eğitimde özerklik tartışmaları, okulların zümre ve sınıflara göre durumu Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
6 Eğitim ve üretim, eğitim ve sürdürüm tartışmaları; eğitim ve inovasyon, eğitim ve kalkınma Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
7 Okulun finansmanı; eğitimde metalaşma, ticarileşme, piyasalaşma Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
8 Ara Sınav Sunu ve portfolyo Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
Portfolyo
9 Eğitim, millet, devlet ilişkileri Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
10 Eğitim ve iktidar; okul yönetimi ve demokrasi (çoğulculuk); denetim ve disiplin Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
11 Eğitim ve okul türleri; okul türleri ve ayrışma, okul ve ayrımcılık; okulda rutinler ve şiddet Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı
12 Eğitim ve kimlik oluşumu; eğitim, entegrasyon ve ideoloji; müfredat ve örtük programlama Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
13 Başarı, sınav, kademeler arası geçiş Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
14 Alternatif eğitim teori ve uygulamaları Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı
15 Öğrencilerin kendi alternatif eğitim görüşleri ve önerilerinin tartışılması Önerileri ve görüş hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Özet, sunu ve dosya oluşturma Ödev
Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar