DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sembolik Mantık 2 FELZ   208 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
CELAL GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern mantıktaki yeni eğilimleri ve mantık teoremlerini ve sembollerini irdelemek.
Dersin İçeriği
Klasik mantığın sınıf-üye ilişkisine dayanarak oluşturduğu basit önermeler ve bunlarla yapılan doğru akıl yürütme şekli kıyas, düşünmenin tamamını vermemektedir. Günlük dilin çok anlamlılığının arındırılıp, sembolik dilin objektifliğine ve tek anlamlılığına götürme amacı güdülmektedir. Modern mantık birçok mantıkları içermektedir. Önermeler mantığı, çözümleyici çizelge kuralları ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
2) Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
3) Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
4) Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
5) Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
6) Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
7) Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
8) Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
9) Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
10) Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
11) İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
12) Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
13) Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
14) Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
15) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Niceleme Mantığı: Niceleyiciler, Tekil ve Genel Terimler Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Soru-Cevap
2 Klasik Kategorik Önermeler Mantığı: Karşıolum Kanunları Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Dolaysız çıkarım kanunları Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Alıştırma Örnekleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Kategorik Kıyas Kanunları Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Kategorik Önermeler ve Niceleme Mantığı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Alıştırma Örnekleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Niceleme Mantığının Kanunları ve Dönüştürmeleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Genel Niceleme mantığı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Alıştırma Örnekleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Kümeler: Küme terimleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Kümeler Arasında Bağıntılar Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Kipli (Modal ) Önermelerin Sembolleştirilmesi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Konuların gözden geçirilmesi ve Alıştırma Örnekleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazrılamma Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar