DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Felsefesi FGO   408 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA GÜNAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefi antropolojinin ana problemlerini, geçmişini ve günümüz gelişmelerini irdelemek.
Dersin İçeriği
İnsan nedir sorusuna verilen yanıtların tarihsel ve sistematik bir çerçevede incelenmesi. İnsan ve kültür dünyasını kavramada felsefede ortaya çıkan başlıca yaklaşımların karşılaştırarak ele alınması. İnsanın bilen, inanan, eğiten,eyleyen, konuşan, değerler yaratan bir varlık olarak çeşitli yönleriyle değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlkçağda insan felsefesine yönelik görüşleri bilir
2) Ortaçağda insan felsefesine yönelik görüşleri bilir
3) Rönesansta insan felsefesine yönelik görüşleri bilir
4) Yeniçağ ve Aydınlanmada insan felsefesine yönelik görüşleri bilir
5) Çeşitli filozofların insan felsefesi görüşlerini karşılaştırır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel giriş: İnsan felsefesinin doğuşu, soruları, sorunları yok
2 Eskiçağda insana bakış: Platon, Aristoteles Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
3 Ortaçağda insana bakış:Augustinus , Abelardus Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
4 Rönesansta insan anlayışları ve hümanizm Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
5 Yeniçağ ve Aydınlanma döneminde insan anlayışları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
6 Hobbes, Rousseau Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
7 Kant, Hegel, Feuerbach Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 Marx, Nietzsche, Dilthey Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 Scheler, Camus, Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
11 Cassirer, Heidegger Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
12 Türkiyede insan felsefesi çalışmaları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
13 İslam felsefesinde insana bakış Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
14 Genel değerlendirme eski konuların gözden geçirilmesi
15 Genel değerlendirme eski konuların gözden geçirilmesi
16-17 Final Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar