DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Felsefesi FGO   303 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA GÜNAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilim felsefesi alanındaki ana problemleri irdelemek. Felsefe, insan bilimleri ve doğa bilimleri arasındaki ilişki.
Dersin İçeriği
Bilim felsefesi alanındaki ana problemleri irdelemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim felsefesindeki kavramları ve sorunları tartışır
2) Felsefe tarihi açısından bilim tarihindeki gelişmelerin önemini kavrar
3) Bilime farklı yaklaşımları tartışır
4) Çeşitli filozofların bilim görüşlerini karşılaştırır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 giriş yok
2 Bilim felsefesinin temel problemleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
3 Bilim nedir Bilim felsefesinin temel konuları nelerdir Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
4 bilgi kuramı ve bilim Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
5 Kuram-Olgu Bağı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
6 Bilimde gerçeklik, dil ve doğrulama Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
7 pozitivizm ve yeni-pozitivizm Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Popper ve bilim felsefesi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
10 Thomas Kuhn bilim felsefesi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
11 Tarih ve Kültür Bilimlerinde yöntem ve anlayış sorunları Nesnellik ve Değer Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
12 Nedensellik ve amaçlılık tartışması Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
13 Bilimde Hermeneutik anlayış Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
14 Bilimde yapısalcı anlayış Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
15 Çağdaş teknolojik gelişmeler ve etik sorunlar Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar