DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnanma Felsefesi FGS   313 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsun DÜLGEROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefe açısından inanma problemini tartışmak ve araştırmak.
Dersin İçeriği
İnanma problemlerinin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnanma olgusunu, diğer olgulardan ayırt eder
2) İnsanın temel varlık koşulları içinde inanmanın yerini belirler
3) İnanmanın bilgi boyutu hakkında bilinç edinir
4) İnanmanın duygu boyutu hakkında bilinç edinir
5) İnanma, inanç ve kültür kavramlarının anlam ve önemini kavrar
6) İnanmanın antropoljik verileri hakkında bilgi edinir
7) İnanmanın kişisel ve toplumsal içeriğini belirleyebilir
8) Felsefi açıdan inanma-bilme sorunlarını kavrar
9) Aydınlanma döneminde inanmanın etkisini kavrar
10) Değerin inanmayı içerdiğini çözümleyebilir
11) Metafizik problemlerde inanmanın rolünü kanıtlayabilir
12) İnanma, inanç ve din ilişkilerini kurabilir
13) İnanmada aşkınlık ve içkinlik sorunları hakkında bilinç kazanır
14) İnanmada Öznelliğin payını tartışır
15) İnanma ve istenç bağını sorgulayabilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnanma fenomeninin betimlenmesi Anlatım
2 İnanmanın antropolojik ve felsefi temelleri Anlatım-soru-cevap Soru-Cevap
3 İnanma-bilgi bağı: Protagoras, Platon, Augustinus, Farabi, Uluğ Nutku İnanmanın tarihsel ve sistematik araştırılması
4 Descartes, Hume ve Kant'ın inanma ile ilgili görüşleri Filozofların konuyla ilgili metinleri incelenecek
5 İnancın aşkınlaştırılması Metafizik ve teolojik kaynaklara dayalı soru-cevap
6 Spinoza'da inanma-etik bağı Etika'dan ilgili bölümlerin yorumlanması
7 Hegel'de bilgi ve inanma metin çözümlemesi ve tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlanma
9 değer ve inanma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 değer ve inanma Değerle ilgili araştırma, tartışma
11 umut ve inanma Tartışma
12 Kierkegaard'ın inanma anlayışı Korku ve titreme kitabından pasajlarin yorumlanması
13 Feuerbach 'ın inanma anlayışı Hristiyanlığın Özü'nden okuma ve tartışma
14 Nietzsche: Güç istenci ve inanma Analiz, Soru-cevap
15 güncel sorunlar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar