DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grup Psikolojisi FGS   317 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEGEMEN HANIMOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişilik kuramları hakkında genel bilgileri elde etmek.
Dersin İçeriği
Bu ders, grup yapısı ve işlevlerinin ve bunların altında yatan dinamiklerin açıklanmasını, bireyin gruplardan etkileniş biçimlerinin ve gruplararası süreçlerin tartışılmasını ve çatışmaların çözüm yollarının karşılaştırılmasını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grup yapısı ve işlevlerini açıklar.
2) Grup dinamiğini belirleyen süreçleri açıklar.
3) Gruplarda karar verme süreçlerini doğurguları açısından tartışır.
4) Grup tarafından kabul edilme koşullarını ve dışlanmanın sonuçlarını yorumlar.
5) Gruplararası çatışmaların ortaya çıkış nedenlerini ve çatışmaları azaltabilmek için çözüm yollarını açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grup Yapısı ve İşlevleri I Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
2 Grup Yapısı ve İşlevleri II Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
3 Grup Dinamiği I Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
4 Grup Dinamiği II Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
5 Gruplarda Karar Verme Süreçleri I Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
6 Gruplarda Karar Verme Süreçleri II Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
7 Grup Performansı I Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Grup Performansı II Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
10 Grup Tarafından Kabul Edilme ve Dışlanma I Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
11 Grup Tarafından Kabul Edilme ve Dışlanma II Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
12 Grup Tarafından Kabul Edilme ve Dışlanma III Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
13 Gruplararası çatışmalar I Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
14 Gruplararası çatışmalar II Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
15 Gruplararası çatışmalar III Önerilen kitapların ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar