DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güncel Sosyoloji Konuları FGS   423 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
To günümüz sosyal, politik, kültürel ve çevresel dünya problemleri üzerine güncel sosyolojik araştırmaları ve kuramları anlamak ve özgül görüşler geliştirmek.
Dersin İçeriği
Postmodernizim ve küreselleşme, yoksulluk ve eşitsizlikler, insan hakları, nüfus, ırkçılık, savaş, kadın, sosyal hareketler, ekoloji vb. konular üzerine güncel araştırma ve kuramları irdelemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya'da öne çıkan güncel sosyolojik araştırma konularınin farkında olma
2) Dünya'da öne çıkan güncel sosyolojik teorilerin farkında olma
3) Kendi özgül sosyolojik perspektifini geliştirme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya'da öne çıkan güncel sosyolojik araştırma konuları Okuma, literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dünya'da öne çıkan güncel sosyolojik teoriler Okuma, literatür araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
3 Güncel bir araştırma konusu, mevcut araştırma ve ilgili teorilerin tartışılması Güncel bir konuyla ilgili araştırma ve teorileri araştırma ve sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
4 Güncel bir araştırma konusu, mevcut araştırma ve ilgili teorilerin tartışılması Güncel bir konuyla ilgili araştırma ve teorileri araştırma ve sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Güncel bir araştırma konusu, mevcut araştırma ve ilgili teorilerin tartışılması Güncel bir konuyla ilgili araştırma ve teorileri araştırma ve sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
6 Güncel bir araştırma konusu, mevcut araştırma ve ilgili teorilerin tartışılması Güncel bir konuyla ilgili araştırma ve teorileri araştırma ve sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Güncel bir araştırma konusu, mevcut araştırma ve ilgili teorilerin tartışılması Güncel bir konuyla ilgili araştırma ve teorileri araştırma ve sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Güncel bir araştırma konusu, mevcut araştırma ve ilgili teorilerin tartışılması Güncel bir konuyla ilgili araştırma ve teorileri araştırma ve sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Güncel bir araştırma konusu, mevcut araştırma ve ilgili teorilerin tartışılması Güncel bir konuyla ilgili araştırma ve teorileri araştırma ve sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Güncel bir araştırma konusu, mevcut araştırma ve ilgili teorilerin tartışılması Güncel bir konuyla ilgili araştırma ve teorileri araştırma ve sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
12 Güncel bir araştırma konusu, mevcut araştırma ve ilgili teorilerin tartışılması Güncel bir konuyla ilgili araştırma ve teorileri araştırma ve sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Güncel bir araştırma konusu, mevcut araştırma ve ilgili teorilerin tartışılması Güncel bir konuyla ilgili araştırma ve teorileri araştırma ve sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Güncel bir araştırma konusu, mevcut araştırma ve ilgili teorilerin tartışılması Güncel bir konuyla ilgili araştırma ve teorileri araştırma ve sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Dersin genel değerlendirmesi Genel değerlendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar