DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojide Güncel Sorunlar FGS   427 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEGEMEN HANIMOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, dünyada ve ülkemizdeki hızlı değişimlere paralel olarak gündeme gelen; bireyi, kişilerarası ilişkilerini ve bireyin psikolojisi etkileyen güncel konular hakkında öğrencilere bilgi vermek ve bu konuları psikolojinin temel kavramları ve yaşam arasında ilişki kurabilmelerini sağlayabilecek becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, psikolojiyle ilgili güncel literatürün taraması ve sunumunu içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlgili konuyu psikoloji çalışma alanı bağlamında tanımlar
2) İlgili konuyla ilişkili güncel araştırmaları aktarır.
3) İlgili konuyla ilişkili kavramları açıklar.
4) İlgili konunun kuramsal çerçevesini açıklar.
5) İlgili konuyla ilişkili araştırma planlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Benlik Saygısının Gelişimi ve Günümüzde Karşılaşılan Sorunlar Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
2 Sosyal Algı Süreci ve Benlik Algısının Sosyal Algı Üzerindeki Etkileri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
3 Dijital Çağa Nasıl Uyum sağlarız Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
4 Kitle İletişim Araçlarının Çocuk ve Aile İçi İletişime Etkileri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
5 Yaratıcılık ve Yaratma Psikolojisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
6 Geribildirim, Öğrenme-Performans Yönelimli Bireyler Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
7 Reklam Psikolojisi/ Medya ve Psikoloji-I Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Reklam Psikolojisi/ Medya ve Psikoloji-II Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
10 Empati ve İletişim Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
11 Mizahın Kullanımı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
12 Spor Psikolojisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
13 Statü Endişesi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
14 Kahramanlık Psikolojisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
15 Cinsiyet Rolleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar