DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikoloji Semineri FGS   450 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı, öğrencilere, psikolojik danışma alanındaki literatür bilgisi kazandırmak ve literatür kaynaklarını inceleyerek, topluluk karşısında sunum yapabilme becerisini geliştirmektir
Dersin İçeriği
Modern psikolojik danışma alanıyla ilgili kitapları tanımak, inceleyerek özetleme ve etkili bir şekilde sunma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modern psikolojik danışma alanıyla ilgili kitapları tanımak
2) Psikanalitik alanla ilgli litaratürü belirtme
3) Bireysel psikoloji kuramıyla ilgili literatürü belirtme
4) Analitik psikoloji kuramıyla ilgili literatürü belirtme
5) Erich Frommla ilgili literatürü belirtme
6) Karen Horneyle ilgili literatürü belirtme
7) Alanla ilgili bir kitabı inceleyerek özetleme
8) Alanla ilgili bir kitabı etkili bir şekilde sunma
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve kitap dağıtımı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Öğrenciler tarafından kitap sunumu I Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Öğrenciler tarafından kitap sunumu II Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Öğrenciler tarafından kitap sunumu III Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Öğrenciler tarafından kitap sunumu IV Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Öğrenciler tarafından kitap sunumu V Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Öğrenciler tarafından kitap sunumu VI Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Öğrenciler tarafından kitap sunumu VII Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Öğrenciler tarafından kitap sunumu VIII Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Öğrenciler tarafından kitap sunumu IX Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Öğrenciler tarafından kitap sunumu X Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Öğrenciler tarafından kitap sunumu XI Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Öğrenciler tarafından kitap sunumu XII Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Öğrenciler tarafından kitap sunumu XIII Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar