DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarih Felsefesi FGS   452 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarih felsefesinin ana problemlerini, geçmişini ve günümüz gelişmelerini irdelemek.
Dersin İçeriği
Tarih nedir sorusuna verilen yanıtların tarihsel ve sistematik bir çerçevede incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlkçağda tarih felsefesine yönelik görüşleri bilir
2) Ortaçağda tarih felsefesine yönelik görüşleri bilir
3) Rönesansta tarih felsefesine yönelik görüşleri bilir
4) Yeniçağ ve Aydınlanmada tarih felsefesine yönelik görüşleri bilir
5) Hegel ve tarih
6) Marx ve tarih
7) Çeşitli filozofların tarih felsefesi görüşlerini karşılaştırır
8) Kant ve tarih
9) Herder ve tarih
10) Nietzsche ve tarih
11) Heidegger ve tarih
12) modernizm ve tarih
13) tarih felsefesi ve epistemoloji
14) tarih felsefesi ve epistemoloji
15) değerlendirme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 giriş yok
2 temel kavramlar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
3 temel sorunlar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
4 İlkçağda tarih felsefesine yönelik görüşler Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
5 Ortaçağda tarih felsefesine yönelik görüşleri bilir Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
6 Rönesansta tarih felsefesine yönelik görüşleri bilir Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
7 Yeniçağ ve Aydınlanmada tarih felsefesine yönelik görüşleri bilir Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
8 Ara Sınav sınava hazırlık
9 Kant Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 Hegel Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
11 Marks Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
12 Nietzsche Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
13 Dilthey Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
14 Camus, Gasset, Cassirer Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
15 genel değerlendirme Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar