DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gelişim ve Ergenlik Psikolojisi FELZ   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEGEMEN HANIMOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, insanın bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki ve fiziksel gelişimi hakkında bilgiler vererek bunların eğitime nasıl uygulanabileceğini öğrencilere öğretmektir.
Dersin İçeriği
İnsan gelişim sürecini birbirini izleyen evreler ve özel gelişim alanları şeklinde bir bütün olarak ele alıp, her evrenin gelişim özelliklerinin, etkileşim içindeki çevresel, bireysel ve biyolojik etmenlerin, kuramsal çerçeve ve bilimsel araştırma sonuçları ile birlikte ele alınması, sorunların tartışılması, kültürlerarası benzerliklerin ve farklılıkların, kültüre ve bireye özgü özelliklerin vurgulanması hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını açıklar.
2) Gelişim dönemlerinin ve görevlerinin farkına varır.
3) Gelişim süreçlerini öğrenir.
4) Gelişim psikolojisi kuramlarını açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gelişim Psikolojisine Giriş Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
2 Piagetnin Bilişsel Evre Kuramı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
3 Freudun Psikoanalitik Kuramı I Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
4 Freudun Psikoanalitik Kuramı II Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
5 Eriksonun Gelişim Kuramı Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
6 Sosyal Öğrenme Kuramı I Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
7 Sosyal Öğrenme Kuramı II Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Bilgi İşleme Kuramı I Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
10 Bilgi İşleme Kuramı II Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
11 Vygotsky ve Sosyokültürel Yaklaşım Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
12 Çağdaş Kuramlar I Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
13 Çağdaş Kuramlar II Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
14 Çağdaş Kuramlar III Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
15 Çağdaş Kuramlar IV Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar