DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Çağ Felsefesi FELZ   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
Doç.Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, Antik Yunanda felsefenin, ortaya çıkış nedenleri, gelişmesi, özellikleri ve Ortaçağa kadar olan İlkçağ felsefesinin belli başlı temsilcilerinin görüşlerini kronolojik bir sırayla ele almak amacındadır.
Dersin İçeriği
İlk Çağ (Grek) felsefesinde arkhe (ilk ilke) sorunu, oluş (Herakletios), varlık (Parmenides, Platon, Aristoteles), etik (Sokrates, Stoa, Epikuros), bilgi sorunlarını, metafizik tartışmaları sorunlarına içten bağını gözeterek açıklayıp bağlantılar kurmak, eleştirel karşılaştırmalarla (Sofist-Sokrates, Herakleitos-Parmenides, Platon-Aristoteles) tarihsel bilgileri zenginleştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
2) Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
3) Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
4) Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
5) Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
6) Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
7) Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
8) Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
9) Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
10) Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
11) İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
12) Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
13) Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
14) Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
15) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grek Felsefesine genel giriş yok Tartışma
Anlatım
2 Milet okulu, Elea Okulu,Herakleitos Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Empedokles ve Anaksagoras Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 sofistler Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 sokrates Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Platon Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 platon Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Platon Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 Aristoteles Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Aristoteles Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Aristoteles Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Stoa Okulu Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Epikürüsçülük Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Yeni-Platonculuk Konuyla ilgili kuramsal kısım incelenecek Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar