DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klasik Mantık FELZ   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Celal GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aristotelesçi mantıktaki temel kavramları ve klasik mantık ilkelerini, kavramlarını, eklem ve sembolizmi ve türevlerini ve ilgili kuramları irdelemek.
Dersin İçeriği
Genel bir ifadeyle formel (klasik) mantığın çıkarım tekniklerinin konu edindiği ve çıkarımların geçerliliği ile önermelerin içeriğinden, bu önermelerin taşıdıkları öznel anlam kapsamından bağımsız olarak, onların form yönünden ilgilenmesini içerir. Doğru düşünme, akıl yürütme, kavramlar, önermeler, çıkarım mantığı gibi konular görülmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mantığın problem alanını tanır
2) Akıl yürütme biçimlerini öğrenir ve ayrımlarını tanımlayabilir
3) Tanım ve tanım çeşitlerini farklı alanlardan örneklerle edinir.
4) Kavram ve terimin düşünmedeki rolünü kavrar.
5) İçlem ve kaplam analizi yapar.
6) Sınıflama ve bölme işlemlerini öğrenir
7) Önerme ve yargıların formel yapısını içerikten ayırt eder.
8) Önermeler arası ilişkileri kurabilir.
9) Karşı olum bağıntılarını tanımlar, örneklendirir.
10) Karşı olum çıkarımlarını kullanabilir
11) Doğrudan ve dolaylı çokarımları ayırt eder.
12) Kıyas türlerinin formel yapısını edinir, örnekleyebilir.
13) Tümevarımla tümdengelimli çıkarım formlarını kıyas edebilir.
14) mantığın bilimlerde uygulamaları hakkında bilinç kazanır.
15) Mantığın yaşamdaki rolünü kavrar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mantık nedir. Mantık teriminin tarihsel gelişimi Önerilen kaynağın okunması Anlatım
2 Mantık İlkeleri ve Mantık İlkelerinin içerdiği sorunlar Önerilen kaynağın okunması Soru-Cevap
3 Akıl Yürütme:Mantıksal geçerlilik ve Tutarlılık Önerilen kaynağın okunması Alıştırma ve Uygulama
4 Akıl Yürütme Türleri: Dedüksiyon,Endüksiyon ve analoji Önerilen kaynağın okunması Alıştırma ve Uygulama
5 Saf Mantık anlayışı Önerilen kaynağın okunması Anlatım
6 Kavramlar Mantığı 1 kavramların gösterim ve anlamları Önerilen kaynağın okunması
7 Kavramlar Mantığı 2 Tanım ve Bölme Önerilen kaynağın okunması Anlatım
8 Ara Sınav
9 Önerme çeşitleri Önerilen kaynağın okunması Soru-Cevap
10 Önermeler arası ilişkiler Önerilen kaynağın okunması Gösterip Yaptırma
11 Kıyasın tanımı ve yapısı Önerilen kaynağın okunması
12 Kategorik Kıyas çeşitleri Önerilen kaynağın okunmas Gösterip Yaptırma
13 Kategorik kıyas çeşitlerinde dönüştürme ve indirgeme Önerilen kaynağın okunması Gösterip Yaptırma
14 Şartlı ve ayrık şartlı kıyaslar Önerilen kaynağın okunması Anlatım
15 Kıyasların değeri Önerilen kaynağın okunması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar