DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kurumlar Sosyolojisi FELZ   106 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal eşitsizlik ve sosyal mesafe kavramlarının ve bunların toplumsal süreçlere ilişkisinin anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Toplumsalkatmanlar ve sosyal eşitsizliklerin günümüzde ölçülebilirliğive yorumlanabilirliğine ait eldekiverilerden hareketle gücün ve onun etkisinin incelenmesi, gelir ve servetin toplumsal dağılımı, tabakalaşmada toplumsal şansın oluşmasında statü, eğitim ve uzmanlaşma ve bunun yanı sıra tabakalaşma ile ilgiligenelkuramlar; sınıf, statü ve güçgibi temelkavramlarayrıntılı olarakincelenmektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal kurumu sosyal yapıyla ilişkilendirip, toplumsal kurumun işlevlerini açıklar.
2) Kurumlar sosyolojisini izah edebilir, bir toplumsal kurumun diğer kurum ve yapılarla olan ilişkisini açıklayabilir
3) Toplumsal kurumların açık ve gizli işlevlerini açıklayabilir.
4) Toplumsal kurumları birbirleriyle olan karşılıklı ilişkilerini izah edip, sosyal yapıya ilişkin temel analizleri yapar.
5) Sosyal yapı ve toplumsal kurumlara ilişkin eleştirel bir yaklaşım geliştirebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplumsal Kurum Nedir Hazırbulunuşluk
2 Kurumlar Sosyolojisinin alanı, tanımı, önemive diğer disiplinlerle olan ilişkisi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
3 Toplumsal Kurumların Özellikleri, öğeleri ve sınıflandırılmaları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
4 Toplumsal Kurumların yapısı ve işlevleri Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
5 Toplumsal kurumlar ilgili görüş ve kuramlar Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
6 Yapısal İşlevselci Kuram Anlayışı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
7 Aile ve Evlilik Kurumları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
9 Eğitim Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
10 Din Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
11 Ekonomi Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
12 Siyaset Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
13 Devlet Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
14 Boş Zamanlar Değerlendirme Kurumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
15 Genel Değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar