DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Varlık Felsefesi FELZ   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Celal GÜRBÜZ
Dersi Verenler
CELAL GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ontolojinin temel problemlerini, tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu irdelemek.
Dersin İçeriği
Varolanın bütünlüğü ile ele alınıp incelenmesi savında olan bir temel bilim olarak ontolojinin, varolanın temel yapısını, determinasyon ilkelerini, varolanın türlerini, varolanın tarzlarını eski ve yeni görüşler bağlamında nasıl ele alındığını göstererek ontoloji-mantık, ontoloji-metafizik, ontoloji-epistemoloji arasındaki ilgiler ve farklılıkların saptanması. Varlık,varolan , görünüş , kendi başına varlık realite ve idealite , varoluş , olanak gerçeklik , zorunluluk nedensellik kategori , diyalektik ve aporetik vb. gibi kavramların aydınlatılması yoluyla varolan a bütünlüğü ile yaklaşabilmenin olanaklarını araştırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
2) Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
3) Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
4) Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
5) Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
6) Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
7) Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
8) Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
9) Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
10) Üç temel alanın, Felsefe, sosyoloji, psikoloji gerekli kavramlarını tanımlar
11) İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
12) Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
13) Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
14) Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
15) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Varlık ve var olan kavramları Kavram sözlüklerinden tanım araştırmaları
2 Varlık tarzları hakkında bilgi ve felsefe tarihindeki örnekler Sistematik bilgi ve felsefe tarihi kaynaklarından yararlanma
3 Gerçeklik görünüş kavrayışları ve ortaya çıkan sonuçlar Açıklama
4 Aristoteleste Kategori , öz , töz , ilinek kavramları Aristotelesin metafiziğinden kavramların incelenmesi
5 Descartes metafiziğinde kategori, öz, töz ve ilinek kavramları Descartes metafizik düşüncelerden araştırma
6 Humeun metafizik eleştirisi Felsefi Eleştiri üzerine inceleme
7 Kantın metafizik eleştirisi Felsefi Eleştiri üzerine inceleme
8 Ara Sınav
9 Fenomenoloji ve öz araştırması Çağdaş felsefe akımları üzerine araştırma
10 Varlık ve varoluş kavramları kavram araştırması
11 Heideggerde varlık ve Dasein kavramları kavram araştırması
12 Sartre ve varoluş açıklaması Varoluşun özden ayrılığı araştırılacak
13 Eski ve yeni ontoloji anlayışları Karşılaştırma
14 Varlık ve bilgi düzeylerini karşılaştırma Eleştiri
15 insan açısından varlık ve varoluş değerlendirmesi genel değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar