DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sembolik Mantık 1 FELZ   207 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
CELAL GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Modern mantıktaki yeni eğilimleri ve mantık teoremlerini ve sembollerini irdelemek.
Dersin İçeriği
Klasik mantığın sınıf-üye ilişkisine dayanarak oluşturduğu basit önermeler ve bunlarla yapılan doğru akıl yürütme şekli kıyas, düşünmenin tamamını vermemektedir. Günlük dilin çok anlamlılığının arındırılıp, sembolik dilin objektifliğine ve tek anlamlılığına götürme amacı güdülmektedir. Modern mantık birçok mantıkları içermektedir. Önermeler mantığı, çözümleyici çizelge kuralları ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
2) Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
3) Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
4) Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
5) Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
6) Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
7) Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
8) Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
9) Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
10) Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
11) İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
12) Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
13) Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
14) Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
15) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Semiotik ve Dil : Dilin Çeşitli Kullanımları yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Semiotiğin Ana kavramları Anlatım-tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Önermeler Mantığı: Önerme ve yapısı Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Eklemlerin Fonksiyonları Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Doğruluk Değeri Analizi: Karma Doğruluk Çizelgeler Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Geçerlilik ve Tutarlılık Denetlemesi Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Eşdeğerlilik ve Uygulamaları Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav yazılı sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Sadeleştirme Kanunları Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Quine metodu Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Dönüştürme kanunları Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Alıştırma Örnekleri Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bir Tam-Deyimin Dönüştürülmüş Biçimleri Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Dağıtıcılık Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 genel değerlendirme Anlatım-tartışma-problem çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar