DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eleştirel Pedagoji FELS   201 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADNAN GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İki ana amaç sayılabilir. Bunlardan birincisi geleneksel (tinsel) ve görgül (empirik) anlayışların ötesinde doğrudan eleştirel ve refleksif düşünme becerilerini geliştirmektir. İkincisi ise eğitimin amaç ve işlevlerini, eğitim kurumlarını, eğitim süreç, uygulama ve çıktılarını farklı boyutlarıyla ve farklı perspektiflerden irdeleyebilmek, değerlendirebilmek ve yeni görüş ve öneriler geliştirebilmektir.
Dersin İçeriği
Eleştirel düşünmenin oluşumu; eleştirel düşüncenin özellikleri; eleştirel pedagoji teori ve yaklaşımları; bilgi, bilim, eğitim ilişkileri; eğitim, uygarlık ve kültür ilişkileri; eğitim hakkı, eğitim olanağı ve fırsat eşitliğine yönelik tartışmalar; eğitimde özerklik tartışmaları, okulların zümre ve sınıflara göre durumu; eğitim ve üretim, eğitim ve sürdürüm, yazgı ve özgürlük tartışmaları; eğitim ve inovasyon, eğitim ve kalkınma; okulun finansmanı; eğitimde metalaşma, ticarileşme, piyasalaşma; eğitim, millet, devlet ilişkileri; eğitim ve iktidar; okul yönetimi ve demokrasi (çoğulculuk); denetim ve disiplin; eğitim ve okul türleri; okul türleri ve ayrışma, okul ve ayrımcılık; okulda rutinler ve şiddet; eğitim ve kimlik oluşumu; eğitim, entegrasyon ve ideoloji; müfredat ve örtük programlama; başarı, sınav, kademeler arası geçiş; alternatif eğitim teori ve uygulamaları gibi konular farklı perspektiflerden ve eleştirel bir yaklaşımla irdelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitimle ilgili ana kavram ve teorileri bilir.
2) Eğitim ile kimlik, kültür, medeniyet, kalkınma ilişkilerini kurar.
3) Eğitim sorunları ve güncel tartışmaları izler.
4) Eğitim ve okulla ilgili zümreler ve sınıfsal açıdan analizler yapabilir.
5) Eğitim ve iktidar ilişkilerini irdeleyebilir, yorumlayabilir.
6) Eğitimin amaçlarını, programları, müfredatları farklı perspektiflerden değerlendirebilir.
7) Okul içi ilişkileri, rutinler, sınavlar ve disiplin süreçlerini irdeleyebilir.
8) Eğitim sorunlarına, okulun finansmanı ve yönetimine dair uygun çözüm önerileri geliştirebilir.
9) Gerek eğitimdeki gerek yaşamdaki konu ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilir, eleştirel düşünür.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eleştirel düşünmenin oluşumu; eleştirel düşüncenin özellikleri Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Eleştirel pedagoji teori ve yaklaşımları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bilgi, bilim, eğitim ilişkileri; eğitim, uygarlık ve kültür ilişkileri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
4 Eğitim hakkı, eğitim olanağı ve fırsat eşitliğine yönelik tartışmalar Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Yazgı ve özgürlük; eğitimde özerklik tartışmaları, okulların zümre ve sınıflara göre durumu Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
6 Eğitim ve üretim, eğitim ve sürdürüm tartışmaları; eğitim ve inovasyon, eğitim ve kalkınma Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
7 Okulun finansmanı; eğitimde metalaşma, ticarileşme, piyasalaşma Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
8 Ara Sınav Sunu ve portfolyo Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
Portfolyo
9 Eğitim, millet, devlet ilişkileri Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
10 Eğitim ve iktidar; okul yönetimi ve demokrasi (çoğulculuk); denetim ve disiplin Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
11 Eğitim ve okul türleri; okul türleri ve ayrışma, okul ve ayrımcılık; okulda rutinler ve şiddet Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı
12 Eğitim ve kimlik oluşumu; eğitim, entegrasyon ve ideoloji; müfredat ve örtük programlama Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
13 Başarı, sınav, kademeler arası geçiş Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
14 Alternatif eğitim teori ve uygulamaları Okuma, güncel durumla ilgili bilgi toplama, sunu hazırlığı
15 Öğrencilerin kendi alternatif eğitim görüşleri ve önerilerinin tartışılması Önerileri ve görüş hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Özet, sunu ve dosya oluşturma Ödev
Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar