DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Testler FELS   205 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Psikoloji tarihinde yer alan akımların tanınması, kavranması, karşılaştırılması.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında geçmişten günümüze kadar olan psikoloji ekollerinin incelenmesi hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler psikolojik testler ve tarihsel gelişim süreçlerini bilir.
2) Öğrenciler testleri özelliklerine göre sınıflar
3) Öğrenciler testlerin psikometrik özelliklerini tanır
4) Öğrenciler testlerin psikometrik özelliklerini belirler.
5) Öğrenciler belli bir amaç için uygun test seçer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
2 Testlerin amaç ve türleri Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
3 Psikolojik testler ve tarihsel gelişimi. Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
4 Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve türleri. Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
5 Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri: Güvenirlik ve türleri. Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
6 Eğitimde ve psikolojide ölçme standartları ve etik. Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
7 Yeteneğin ölçülmesi: Genel, özel ve farklı yetenek testleri. Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Kişiliğin ölçülmesi: Objektif kişilik testleri: MMPI, SCL 90 Projektif kişilik testleri: Cümle tamamlama testleri, TAT, CAT, Roschach Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
10 İlgilerin ölçülmesi: Kuder İlgi Envanteri, Strong İlgi Envanteri, Mesleki ilgi envanterleri Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
11 Tutumların ve değerlerin ölçülmesi: Tutum ölçekleri ve özellikleri Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
12 Gelişimsel testler: Bender-Geştalt, insan resmi çiz, Peabody, Denver ölçeği, Ankara Gelişim Ölçekleri Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
13 Psikolojik ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
14 Uygulama Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
15 Değerlendirme Kaynak tarama, Kaynakların incelenmesi, okunması.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar