DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Sosyolojisi FELS   207 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı siyaset sosyolojinin temel kavramlarının öğrenilmesi ve siyasi olgular ile siyasi süreçleri çözümleyebilmek için gerekli bilgisel donanımı sağlamak, güç ilişkilerini öğrenmek ve günümüz toplumunda demokratik yaşam yollarını tartışmak.
Dersin İçeriği
Bu derste, Siyasi İktidar ve Devlet, Sivil Toplum, Demokratik Sistem ve Unsurları, Siyasi Kültür ve Siyasi Davranış, Kitle Toplumu, Kamuoyu ve Siyasi Propaganda gibi Siyaset Sosyolojisinin temel kavramları, siyaset sosyolojisinde temel hedef olarak içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyetinin bir sosyal sistem olarak idari şekli tartışılacak. Güç, iktidar gibi kavramların açıklanmasına çalışmak. Sosyal dönüşüm ve kontrol politikalarını açıklamak, demokratikleşme ve Türkiye'nin uluslararası konumu gibi konulara değinmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir.
2) Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
3) Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
4) Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
5) Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
6) Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
7) Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
8) Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
9) Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
10) Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
11) İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
12) Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
13) Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
14) Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
15) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Siyaset Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar Hazırbulunuşluk Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Siyasi İktidar ve Devlet Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Türk Siyasi Geleneğinde Devlet Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Devlet ve Sivil Toplum Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Küreselleşme ve Milli Devletin Geleceği Tartışmaları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Demokratik Sistem ve Unsurları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Siyasi Partiler ve Baskı Grupları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Türkiyede Siyasi Partiler Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Demokrasi ve Totaliterizm Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Siyasi Kültür ve Siyasi Sosyalleşme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Siyasi Katılım ve Siyasi Yabancılaşma Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kitle Kültürü ve Kitle Toplumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kamuoyu ve Siyasi Propaganda Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar