DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Sosyologları FELS   211 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk sosyolojisini ve Türk sosyolojisindeki temel fikirleri analiz ederek, Türkiyedeki sosyolojisinin temel çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak ve Türkiyede sosyolojisinin tarihsel gelişimini öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Türkiyedeki sosyoloji tartışılacak, Türkiyedeki sosyolojisinin temel fikirleri analiz edilecek, Türkiyede sosyolojisinin temel çalışmaları ve tarihsel gelişimi incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
2) Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
3) Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
4) Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
5) Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
6) Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
7) Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
8) Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
9) Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
10) Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
11) İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
12) Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
13) Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
14) Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
15) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiyede sosyolojinin tarihi kökleri, gelişme öncesi tarihsel süreci Hazırbulunuşluk Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Osmanlı dönemi sosyolojisi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 19. yüzyıl Türkiyesinde sosyoloji. Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 1950-1960 dönemi ve 1960 sonrası dönem Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 1971 dönemi ve Türkiyede sosyolojinin durumu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Türkiyede Sosyolojik hareketler Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Türk sosyolojisinde temel düşünür. Ziya Gökalp Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Türk Sosyolojisi. Prens Sabahattin Bey Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Mehmet Ali Şevki, Mehmet İzzet, Hilmi Ziya Ülken Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Cahit Tanyol, Cavit Orhan Tütengil, İbrahim Yasa Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Nurettin Şazi Kösemihal, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Mümtaz Turhan, Nurettin Topçu Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
13 Mübeccel Belik Kıray ve Ankara Ekolü Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiyede günümüz sosyolojisi. Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar