DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Felsefe Grubu Öğretim Programları FELZ   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA GÜNAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgi felsefesinin ana problemlerini, tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu irdelemek.
Dersin İçeriği
Bilgi fenomenizin betimlenmesi ve çözümlenmesiyle birlikte bu fenomeni taşıyan özne ve yöneldiği nesne arasındaki ilintilerin kurulma tarzının yol açtığı rasyonalist ve empirist bilgi kuramlarının savlarının, bu kuramlara Kantın kritisizminin verdiği yanıtın irdelenmesi yoluyla bilgi olgusunu problematik ve sistematik bir bakış tarzıyla kavramak.Gerçeklik, yoluyla bilgi olgusunu problematik ve sistematik bir bakış tarzıyla kavramak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe ve sosyoloji öğretiminin amaçlarını bilir.
2) Felsefe ve sosyoloji öğretiminde içerik ve program ilişkisini kavrar.
3) Felsefe ve sosyoloji öğretiminde hedeflerin bilişsel ve duyuşsal alan ile ilişkisini kurar.
4) Felsefe ve sosyoloji öğretimine özel öğretim yöntem ve teknikleri kullanır.
5) Felsefe grubu yıllık ve etkinlik planlarının önemini açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
X
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 genel giriş yok
2 Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
3 Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
4 Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
5 felsefe grubu derslerinin öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
6 felsefe grubu derslerinin öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
7 felsefe grubu derslerinin öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
8 Ara Sınav sınava hazırlanma
9 güncel felsefe grubu derslerinin öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
10 güncel felsefe grubu derslerinin öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
11 öğrenme ve alt öğrenme alanları kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
12 diğer derslerle ilişkisi kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
13 yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
14 ölçme değerlendirme yaklaşımı kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
15 öğretmen yeterlilikleri kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar