DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Düşünce Tarihi FELS   210 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sadık Erol ER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk düşüncesinin genel karekter ve özelliklerini önemli temsilcileriyle birlikte yakından tanıtarak, felsefe tarihindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
Türk düşüncesinin tarihsel temelleri, Türk düşüncesinin temel karakter ve özellikleri, Tanzimattan önceki kültürel yaşam, Tanzimat döneminde modernleşme, Tanzimat sonrası düşünce dünyası, meşrutiyet dönemi modernleşme hareketleri, meşrutiyet sonrası düşünce dünyası, Türkiyede modern felsefeye ilgi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
2) Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
3) Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
4) Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
5) Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
6) Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
7) Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
8) Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
9) Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
10) Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
11) insan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
12) Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
13) Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
14) Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
15) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
X
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
X
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
X
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
X
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
X
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
X
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
X
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
X
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
X
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
X
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
X
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk düşüncesinin tarihsel temelleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
2 Türk düşüncesinin tarihsel temelleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
3 Türk düşüncesinin tarihsel temelleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
4 Tanzimat öncesi kültürel yaşam Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
5 Tanzimat öncesi kültürel yaşam Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
6 Tanzimat dönemi modernleşme Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
7 Tanzimat dönemi modernleşme Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Meşrutiyet dönemi modernleşme hareketleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
10 Meşrutiyet dönemi modernleşme hareketleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
11 Meşrutiyet sonrası düşünceler Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
12 Cumhuriyet Dönemi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
13 Cumhuriyet Dönemi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
14 Cumhuriyet Dönemi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
15 Cumhuriyet Dönemi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar