DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilbilgisi dersinin dönem programı ve amaçlarının açıklanması Ders kitabının öğrencilere tanıtılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Ödev
2 Dilbilgisi Hangi sorunları inceler Fransızca ve Türkçe arasındaki sözdizimsel farklılıkları saptama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Problem Çözme
Ödev
3 Grammar, dilbilim arasındaki bağıntılar Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
4 Fransızca'ya başka dillerden geçmiş sözcüklerin örneklenmesi ve karşılaştırılması Başka dillerden geçmiş sözcüklerin tespiti Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
5 Anlamsal değişmeler (Mecazlar) Türkçe'de mecaz kavramının araştırılması ve Fransızca'da mecaz kavramı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
6 Sözcük türetme Türemiş sözcüklerin karşılıklı olarak örneklerinin toplanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 İsim, sıfat, zarf ve tanımlık kavramları. Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
8 ARA SINAVLAR Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
9 Fransızca'da cinsiyet belirten sözcükler ve dağılımları Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
10 Fransızca'da le, la, l ve les tanımlıklarının görev ve işlevleri. Eklerin araştırılması ve tesbit edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
11 Fransızca'da sözcükleri dişil yapma yöntemleri Türkçe ve Fransızca'da isim kavramı ve işlevlerinin araştırılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Dişil eklerinin sözcüklere eklenmesi Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Problem Çözme
Ödev
13 İsimin söz dizimindeki işlevleri Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
14 İsim ve belirleyicileri Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
15 İsim olan sözcüklerin belirleyicileri Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
16-17 YIL SONU SINAVLARI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar