DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca Dilbilgisi IV YFS   342 6 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bağımlı ve bağımsız sözcük türlerinin incelenmesi ve işlevlerinin analiz edilmesi
Dersin İçeriği
Bağımlı ve bağımsız sözcük türlerinin incelenmesi ve işlevlerinin analiz edilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilbilgisi dersinin dönem programı ve amaçlarının açıklanması
2) Dilbilgisi nedir Hangi sorunları inceler
3) Grammar, dilbilim arasındaki bağıntılar
4) Fransızca'ya başka dillerden geçmiş sözcüklerin örneklenmesi ve karşılaştırılması
5) Anlamsal değişmeler (Mecazlar)
6) Sözcük türetme
7) İsim, sıfat, zarf ve tanımlık kavramları.
8) İsim türleri
9) Fransızca'da cinsiyet belirten sözcükler ve dağılımları
10) Fransızca'da le, la, l ve les tanımlıklarının görev ve işlevleri.
11) Fransızca'da sözcükleri dişil yapma yöntemleri
12) Fransızca'da sözcükleri dişil yapma yöntemleri
13) Dişil eklerinin sözcüklere eklenmesi
14) İsimin söz dizimindeki işlevleri
15) İsim ve türleri