DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Deneyimi * MB   423 7 1 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA MAVAŞOĞLU1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.HELENE ÇAN1. Öğretim Grup:E
Dr. Öğr. ÜyesiUMUT HÜR YAŞAR1. Öğretim Grup:F
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ortaöğretim kurumlarında yabancı dil öğretmeni olarak istihdam edilecek öğrencilerin alan bilgisi uygulamaları Türk Milli Eğitim sisteminin temel yapı taşları olan ortaöğretim kurumnlarında rehber öğretmen eşliğinde derslere girerek dersleri ve sınıf yönetimi ayrıca bir dersin işlenme safhalarını gözlemleme Sınıf içerisinde kullanılan çeşitli eğitim-öğretim tekniklerini gözlemleyerek rapor tutabilme Haftalık olarak danışman öğretim elemanına seminer verme
Dersin İçeriği
Öğretmen adaylarının çeşitli okullarda öğretmenlik deneyimini sağlayabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okullara yerleşim Bilgilendirme toplantıları
2 Fransızca bölümlerini tanıma DOSYADAKİ BİLGİLER
3 Ders planı DOSYADAKİ BİLGİLER
4 Ders izleme DOSYADAKİ BİLGİLER
5 Soru sorma teknikleri DOSYADAKİ BİLGİLER
6 Üniversitedeki akademisyenlerle ve okullardaki rehber öğretmenlerle toplantı MATERYAL HAZIRLAMA
7 Sınıf yönetimi OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN İLE GÖRÜŞME
8 ARA SINAVLAR
9 Rehber öğretmenin ders anlatmasını izleme ve rapor tutma DOSYADAKİ BİLGİLER
10 Ders planı hazırlama OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME
11 Ders anlatma OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN İLE GÖRÜŞME
12 Anlatılan dersin değerlendirilmesi OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN İLE GÖRÜŞME
13 Ölçme ve değerlendirme AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME
14 Haftalık seminer AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME
15 Haftalık seminer AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME
16-17 YIL SONU SINAVLARI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar