DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca Dilbilgisi II YDF   114 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca Dilbilgisi temel kurallarını orta seviyede kavrama ve bu kuralları verilen metin içerisinde kullanma. Metin içerisinde parça-bütün ilişkilerini görebilme. Dilbilgisi kurallarını kullanarak kurallı doğru cümleler yapabilme
Dersin İçeriği
Dil yapılarının metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlam ve değerler konusunda bilinçlendirme çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilbilgisi II dersinin dönem program, amaçlarının tanıtımı. Geçmiş zaman uyumları
2) Dilek-şart kipi (conditionnel)
3) Dilek-istek kipi (Subjonctif)
4) Dilek-istek kipi (Subjonctif)
5) Dilek-istek kipi (Subjonctif)
6) Bileşik Tümce ve isim yan tümcelerinde Kiplerin kullanımı (indicatif, subjonctif conditionnel)
7) Aktif ve pasif cümleler
8) Aktif ve pasif cümleler
9) Konuların tekrarı
10) Dolaylı anlatım (1)
11) Dolaylı anlatım (2)
12) Dolaylı anlatım (3)
13) Sıfat veya fiilden isim yapma
14) Sıfat veya fiilden isim yapma. Dersin genel bir değerlendirmesi
15) Bağlaçlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilbilgisi II dersinin dönem program, amaçlarının tanıtımı. Geçmiş zaman uyumları Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
2 Dilek-şart kipi (conditionnel) Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
3 Dilek-istek kipi (Subjonctif) Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
4 Dilek-istek kipi (Subjonctif) Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
5 Dilek-istek kipi (Subjonctif) Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
6 Bileşik Tümce ve isim yan tümcelerinde Kiplerin kullanımı (indicatif, subjonctif conditionnel) Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
7 Aktif ve pasif cümleler Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
8 ARA SINAVLAR Yazılı Sınav
9 Konuların tekrarı Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Dolaylı anlatım (1) Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
11 Dolaylı anlatım (2) Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
12 Dolaylı anlatım (3) Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
13 Sıfat veya fiilden isim yapma Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
14 Sıfat veya fiilden isim yapma. Dersin genel bir değerlendirmesi Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
15 Bağlaçlar Önceden öğrenilmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
16-17 YIL SONU SINAVLARI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar