DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Eğitim Tarihi YFS   120 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuran ASLAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Eğitim Tarihi ne zaman başlar, hangi dönemlere ayrılır, hangi konuları kapsar ve temel kaynakları nelerdir vb. konuları incelemek ve sunular yapmaktır.
Dersin İçeriği
Türk Eğitim Tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefi, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir dönem boyunca Türk Eğitim Tarihinin temel konularını öğrenme ve yabancı dil eğitim tarihini irdeleme
2) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
3) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
4) Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
5) Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
6) Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
7) Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
8) Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
9) Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
10) Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
11) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
12) Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
13) Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
14) Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
15) Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar Döneminde Eğitim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
2 Karahanlılar, Selçuklular ve Anadolu Beyliklerinde Eğitim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 Osmanlılar Döneminde Eğitim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 Osmanlılar Döneminde Eğitim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 Eğitimde İlk Yenileşme Hareketleri Dönemi ( 1776-1839) Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
6 Tanzimat Dönemi Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 I. ve II. Meşrutiyet Dönemleri Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kurtuluş Savaşı Dönemi Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma
10 Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Eğitim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Bir Eğitim Modeli : Köy Enstitüleri I Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
12 Bir Eğitim Modeli : Köy Enstitüleri II Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Yabancı Dil Eğitimi I Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Yabancı Dil Eğitimi II Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Yabancı Dil Eğitimi III Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma,sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar