DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antropolojiye Giriş * YFS   345 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Helene ÇAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HELENE ÇAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değişik örnek inceleyerek, İnsan tek ancak kültürel çeşitliliğin olduğunu farkına varabilme; kendi kültürü ve başka birinin kültürü değer yargı kullanmadan karşılaştırabilme
Dersin İçeriği
Sosyal antropoloji, insan yaşam tarzları ile inançlarla ilgilenmektedir. Bu derste, şu konular ele alınacaktır: Antropoloji, temel kavramları, yöntemi ve alanları tanımlama. Antropolojik yöntem kullanarak gözleme dayalı bir araştırma hazırlama. Alyans teorisi, akrabalık sistemleri ve sosyal organizasyonu açıklama. Çeşitli antropoloji akımları tanımlama. Belli başlı antropologlar ve bunların çalışma alanları ve teorileri anlatma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş -
2 Antropoloji nedir. Antropolojinin doğuşu -
3 Antropolojinin yöntemi -
4 Antropolojinin alanları -
5 Antropoloji kuramları : Evrim teorisi ve evrimcilik -
6 Antropoloji kuramları : difüzyonizm ve amerikan kültüralizm -
7 Antropoloji kuramları : işlevselcilik, yapısalcılık -
8 Ara sınav
9 Yaşam ortamları ve sosyal yapıları -
10 Evlilik ve aile -
11 Akrabalık sistemleri ve soy -
12 Din ve büyü. Geçiş törenleri -
13 Ekonomi antropolojisi : değiş dokuş teorisi -
14 Diller -
15 Ders değerldendirilmesi -
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar