DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Alan Fransızcası * YDF   411 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özellikle turizm alanı üzerinde yoğunlaşarak, öğrencilere bu alana özgü dilsel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Özel alana yönelik Fransızca öğrenmenin önemi, farklı sosyo-ekonomik bağlamlarda, meslek ve iş alanlarında gerekli olan Fransızca bilgisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ön okuma,araştırma
2 Turizm Ön okuma,araştırma
3 Otelcilik Ön okuma,araştırma
4 Restoran Ön okuma,araştırma
5 Bankacılık Ön okuma,araştırma
6 Sözlü ve yazılı etkinlikler Ön okuma,araştırma,ödev
7 Sözlü ve yazılı etkinlikler Ön okuma,araştırma,ödev
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Rehberlik Ön okuma,araştırma,ödev
10 Sözlü ve yazılı etkinlikler Ön okuma,araştırma,ödev
11 Türkiye ve Fransa daki turizm merkezlerinin araştırılması Ön okuma,araştırma,ödev
12 Türkiye ve Fransa daki turizm merkezlerinin tanıtılması Ön okuma,araştırma,ödev
13 Türkiye ve Fransa daki turizm merkezlerinin tanıtılması Ön okuma,araştırma,ödev
14 Türkiye ve Fransa daki turizm merkezlerinin tanıtılması Ön okuma,araştırma,ödev
15 Türkiye ve Fransa daki turizm merkezlerinin tanıtılması Ön okuma,araştırma,ödev
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar