DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Fransız İlişkileri YFS   124 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuran ASLAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk-Fransız ekonomik, siyasi, tarihi ve kültürel ilişkilerini inceleme
Dersin İçeriği
geçmişten bugüne Türk Fransız ekonomik, siyasi, tarihi ve kültürel ilişkilerini dönem dönem inceleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çok kültürlülüğün yararlarının edinimi
2) Osmanlı Devleti dönemindeki ilişkilerin önemini kavrama
3) Tanzimat dönemi ilişkileri hakkında bilgi edinme
4) Yakın tarihte Türk Fransız ilişkilerinin önemini kavrama
5) Türk tarihinde Fransız izlerini öğrenme
6) Türk romanlarında Fransız yazarların etkisini kavrama
7) Türk Fransız ortaklı işyerlerini inceleme tanıma
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk tarihinde Fransız izleri Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
2 Konunun devamı Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 Türk kültürel yaşamında Fransız izleri Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 Konunun devamı Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 Türk romanında Fransız etkisi Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
6 Konunun devamı Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 Dönem değerlendirme Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ödev
9 Türk tiyatrosunda Fransız etkisi Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Konunun devamı Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Yakın tarihte Türk Fransız siyasi ilişkileri Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
12 Konunun devamı Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Türkiyede Fransızcanın öğretimi Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Konunun devamı Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Konunun devamı Değişik makaleler okuma inceleme sunum yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar