DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim İlke ve Yöntemleri * EMB   201 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tugay AKBULUT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TUGAY AKBULUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim işiyle uğraşacak olan bireylere, bir dersin planlanmasından uygulanmasına kadar, her eğitimcide bulunması gereken, amaç belirleme, içerik düzenleme, uygun eğitim durumları hazırlama, etkili öğretim yöntemlerini kullanma gibi temel becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Program geliştirme, öğretim ve öğretim süreciyle ilgili temel kavramlar, günlük, yıllık ders planı yapabilme, içerik seçimi ve düzenlemesi. Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri bilgisi, öğretim amaçlarına uygun materyal seçimi, ölçme ve değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar (Sistem Olarak Eğitim, Eğitim, Öğrenme, Öğretim, Eğitim Programı, Program Geliştirme) Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi
2 Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi ve İfade Edilmesi Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi
3 Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi ve İfade Edilmesi Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi
4 Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi ve İfade Edilmesi Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi
5 Öğretme Öğrenme Strateji, Model ve Yaklaşımları Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi
6 Öğretme Öğrenme Strateji, Model ve Yaklaşımları Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi
7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi
8 Ara sınav Sınava hazırlanma
9 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Proje ödevi hazırlama
10 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Proje ödevi hazırlama
11 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Proje ödevi hazırlama
12 Öğretimin Planlanması ve Uygulanması Programdaki örnek ders planlarının eleştirel bir gözle incelenmesi
13 Öğretimin Planlanması ve Uygulanması Bireysel olarak ders planı hazırlama
14 Öğretimin Planlanması ve Uygulanması Hazırlanan ders planlarının gerçek sınıf ortamında uygulanma
15 Öğretimin Planlanması ve Uygulanması Uygulamanın olumlu ve olumsuz yanlarının yazılması
16-17 Final sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar