DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca Dilbilgisi III * YFS   211 3 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin dilbigisi altyapısını çeşitli metinlerle geliştirme
Dersin İçeriği
Fransızca Dilbilgisi IInin devamı olarak temel dilbilgisi kuralları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şart ve hipotezin ifade edilmesi Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
2 Şart ve hipotezin ifade edilmesi Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
3 Sebep anlatan bağlaçlar Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
4 Sebep anlatan bağlaçlar Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
5 Sonuç anlatan bağlaçlar Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
6 Sonuç anlatan bağlaçlar Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
7 Zıtlık anlatan bağlaçlar Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
8 ARA SINAVLAR
9 Onaylama anlatan bağlaçlar Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
10 Amaç anlatan bağlaçlar Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
11 Amaç anlatan bağlaçlar Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
12 Amaç anlatan bağlaçlar Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
13 Kipleştirme Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
14 Kipleştirme Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
15 Kipleştirme Konuyla ilgili materyal toplama, kaynakları okuma
16-17 YIL SONU SINAVLARI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar