DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı * EMB   202 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEKERİYA KAZANCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin 21. yüzyıl öğrenimi ilkelerinden olan öğretimde teknoloji kullanımı ile haberdar etme ve kullanımını sağlama
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilerin günümüz okullarında kullanılan pek çok dijital aracın farkında olmaları ve kullanmalarına yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, öğrenciler, temel öğretim materyali seçi, değerlendirmesi ve dijital araç ile adaptasyon teorilerini öğrenecekler ve bu teorilerin ve tekniklerle eğitim ortamlarında uygulamalarını öğreneceklerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş -----
2 Öğrenim ve öğretimde internet ve araçları kullanımı. 1 Nesil Internet araçları -----
3 Teknoloji ile kelime öğretimi -----
4 Teknolojiyi ile gramer öğretimine uyarlama -----
5 Teknolojiyi ile dinleme öğretimine uyarlama -----
6 Teknolojiyi ile yazma öğretimine uyarlama -----
7 Teknolojiyi konuşma öğretimine uyarlama -----
8 Ara Sınav -----
9 Teknolojiyi becerilerin birlikte öğretimine uyarlama -----
10 Teknoloji yardımı ile sınav yapma ve değerlendirmede -----
11 Üretkenlik gerektiren beceriler için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama -----
12 Algılama gerektiren beceriler için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama -----
13 Gramer öğretimi için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama -----
14 Sunumlar -----
15 Sunumlar -----
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları -----

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar