DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi * MB   309 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
Prof.Dr.ŞÜKRAN KILBAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarını sınıf yönetimi ve disiplini konusunda bilgilendirmek, diğer meslek derslerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri sınıf ortamında etkili yönetim amacıyla nasıl kullanabileceklerini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
Disiplin problemlerinin sürekliliği, Yeni teknolojilerin sınıf yönetimine etkileri, Sınıf içi kurallar, Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi, Öğretmen-Öğrenci iletişimi, Sınıfta Motivasyon, Sınıfta istenmeyen davranışların kaynakları, Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi, Öğrencilerin arasındaki çatışmaların kaynakları, Öğrencilerin arasındaki çatışmaların çözümünde problem çözme ve arabuluculuk, Okul yöneticileri ile ilişkiler, Ana-Baba ile ilişkiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
2 Disiplin problemlerinin sürekliliği Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
3 Yeni teknolojilerin sınıf yönetimine etkileri Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
4 Sınıf içi kurallar Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
5 Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi I Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
6 Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi II Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
7 Öğretmen-Öğrenci iletişimi Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
8 Ara sınav
9 Sınıfta Motivasyon Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
10 Sınıfta istenmeyen davranışların kaynakları Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
11 Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
12 Öğrencilerin arasındaki çatışmaların kaynakları Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
13 Öğrencilerin arasındaki çatışmaların çözümünde problem çözme ve arabuluculuk Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
14 Okul yöneticileri ile ilişkiler Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
15 Ana-Baba ile ilişkiler Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
E. Karip (Ed.), Sınıf Yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık