DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca Ses Bilgisi Ve Yazım Kuralları YDF   109 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HELENE ÇAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızcanın sesbilgisinden yola çıkarak uluslararası sesbilgisi abecesi ile Fransızca yazmak için gerekli yazım bilgileri edinmek, telaffuzu öğrenmek ve en doğru bir şekilde Fransızca kelimeleri yazabilmek.
Dersin İçeriği
İnsan sesi ile ilgili genel bilgiler Ses Bilgisi Alfabesini kavrama Fransızca önemli yazım kuralları öğrenme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan sesi formasyon süreci açıklama
2) Uluslararası sesbilgisi abecesinin mantığını açıklama
3) Fransızcanın seslerinin fonetik özelliklerini açıklama
4) Uluslararası sesbilgisi abecesi ile yazılmış sözleri okuma
5) Uluslararası sesbilgisi abecesi ile Fransızca bir metin yazma
6) Fransızcanın en önemli yazım kurallarını açıklama
7) Fransızca bir metni doğru bir şekilde yazma
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş
2 Sesler, seslerin üretimi -
3 Fransızca yazım tarihi - Anlatım
4 Ses bilgisine giriş, tanımlar. - Anlatım
5 Uluslararası fonetik alfabesi. - Anlatım
6 Ünlüler 1 - Anlatım
7 Ünlüler 2 - Anlatım
8 Ara Sınav - Anlatım
9 Geniz ünlüleri 1 - Anlatım
10 Geniz ünlüleri 2 - Anlatım
11 Yarı Ünsüzler - Anlatım
12 Ünsüzler 1 - Anlatım
13 Ünsüzler 2 - Anlatım
14 Fonetik transkripsiyon ve dikte alıştırmaları -
15 Fonetik transkripsiyon ve dikte alıştırmaları -
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları -

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar