DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransız Edebiyatı Iı YDF   202 4 4 4 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mediha ÖZATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
XIX. yüzyıldan günümüze kadar olan dönemi kapsayacak şekilde Fransız edebiyatındaki önemli olayları,akımları,yazarlar ve eserlerini tanıtmak
Dersin İçeriği
18.y.y.dan günümüze Fransız edebiyatındaki akımların, yazarların ve eserlerinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 19.yüzyıldan günümüze kadar fransız edebiyatında ortaya çıkmış edebi akımları öğrenir.
2) 19.yüzyıldan günümüze kadar fransız edebiyatına damgasını vurmuş fransız yazarları ve eserlerini öğrenir ve karşılaştırmalı olarak inceler.
3) Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
4) Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
5) Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
6) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
7) Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
8) Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
9) Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
10) Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
11) Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
12) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
13) Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
14) Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
15) Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme..


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 18. yüzyıl fransız edebiyatına giriş 17. yüzyıl fransız edebiyatı ile karşılaştırma Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
2 18. yüzyıl fransız edebiyatı Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
3 Yazarların incelenmesi ( Lesage, Marivaux , L Abbe Prevost , vs) Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
4 Yazarların incelenmesi Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
5 Fransız ihtilalinin edebiyata etkisinin incelenmesi Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
6 Fransız filozof-yazarların incelenmesi ( Montesquieu,Voltaire ) Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
7 Fransız filozof-yazarların incelenmesi ( Rousseau,Diderot, ) Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 19.yüzyıl fransız edebiyatına giriş Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
10 Edebi akımların, yazarların ve eserlerin incelenmesi: Romantizm Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
11 Edebi akımların, yazarların ve eserlerin incelenmesi: Realizm Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
12 Edebi akımların, yazarların ve eserlerin incelenmesi: Naturalizm, Parnas ve sembolizm Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
13 20. yüzyıl fransız edebiyatına giriş Edebi türler ve akımlar Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 20. yüzyıl fransız edebiyatındaki yazarların ve eserlerin incelenmesi Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
15 20. yüzyıl fransız edebiyatındaki yazarların ve eserlerin incelenmesi Ön okuma, araştırma, ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar