DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fr. Öğretiminde Yaklaşımlar Iı * YDF   204 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HELENE ÇAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca öğretimi teknik, yöntem ve yaklaşımlarını tanıtmak,Fransızcayı öğretmek amacıyla Türkiye de ve Fransa da yayınlanmış kitapları inceleyerek uygulamalı çalışmalar yapmak.
Dersin İçeriği
Fransızca öğretiminde teknik,metod,yaklaşımlar ve adım adım bu konular üzerine sunumlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders tanıtımı Ön hazırlık yok
2 Derse giriş. 1. dönem incelendiği yaklaşımların özeti. Sunumların belirlenmesi Ön okuma,araştırma,ödev
3 Ders kitabı inceleme tekniği 1 - Fransızca öğretiminde kullanılan kitapların öğrencilere dağıtımı Ön okuma,araştırma,ödev
4 Ders kitabı inceleme tekniği 2 Ön okuma,araştırma,ödev
5 Ders kitabı inceleme tekniği 3 Ön okuma,araştırma,ödev
6 Geleneksel yöntem Ön okuma,araştırma,ödev
7 Görsel işitsel yöntemi Ön okuma,araştırma,ödev
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 İletişimsel yöntem 1 Ön okuma,araştırma,ödev
10 İletişimsel yöntem 2 Ön okuma,araştırma,ödev
11 Eylemsel yöntem Ön okuma,araştırma,ödev
12 Türkiye de yabancı dil olarak fransızca öğretiminde kullanılan kitaplar Ön okuma,araştırma,ödev
13 Çeşitli kitaplar incelenmesi (çocuklara yönelik, mesleki Fransızca...) Ön okuma,araştırma,ödev
14 İncelenen kitapların değerlendirilmesi Ön okuma,araştırma,ödev
15 Ders değerlendirilmesi Ön okuma,araştırma,ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar