DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi * YDF   321 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocukların öğrenme stratejilerini,çocuklara Fransızca öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve teknikleri;oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesini ve kullanılmasını öğretmek.
Dersin İçeriği
Çocuklara yabancı dil öğretiminde teknik ve yöntemleri öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
2 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
3 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
4 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
5 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
6 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
7 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
8 Yazılı Sınav
9 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
10 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
11 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
12 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
13 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
14 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
15 Düz anlatım, tartışma, beyin fırtınası, ödev
16-17 Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar