DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretmenlik Uygulaması II * YDF   412 8 2 5 12

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA MAVAŞOĞLU1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.HELENE ÇAN1. Öğretim Grup:E
Dr. Öğr. ÜyesiUMUT HÜR YAŞAR1. Öğretim Grup:F
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği ders anlatma yeterliliğini kazanma 2) Öğrencilerle iletişim kurabilme 3) Öğrencileri anlatılacak konuya güdüleme 4) Sınıf yönetimini sağlama 5) Süreyi verimli kullanma 6) Anlatılan dersle ilgili geri dönüt alabilecek çalışmaların hazırlanması 7) Değerlendirme ve sınav yapabilme
Dersin İçeriği
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönem planı hazırlanması İlgili kaynakları evde okur.
2 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur.
3 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur.
4 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur.
5 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur.
6 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur.
7 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur.
8 ARA SINAVLAR
9 O öğretmenin gözetiminde okul öncesi eğitim de planında hazırlanan plan ve bazı etkinlikler uygulayabilirsiniz. O hesabı sınıf öğretmeni fikirlerini dikkate alınarak uygulamalar ile ilgili değerlendirme raporu doldurabilirsiniz İlgili kaynakları evde okur.
10 O öğretmenin gözetiminde okul öncesi eğitim de planında hazırlanan plan ve bazı etkinlikler uygulayabilirsiniz. O hesabı sınıf öğretmeni fikirlerini dikkate alınarak uygulamalar ile ilgili değerlendirme raporu doldurabilirsiniz İlgili kaynakları evde okur.
11 O öğretmenin gözetiminde okul öncesi eğitim de planında hazırlanan plan ve bazı etkinlikler uygulayabilirsiniz. O hesabı sınıf öğretmeni fikirlerini dikkate alınarak uygulamalar ile ilgili değerlendirme raporu doldurabilirsiniz İlgili kaynakları evde okur.
12 O öğretmenin gözetiminde okul öncesi eğitim de planında hazırlanan plan ve bazı etkinlikler uygulayabilirsiniz. O hesabı sınıf öğretmeni fikirlerini dikkate alınarak uygulamalar ile ilgili değerlendirme raporu doldurabilirsiniz İlgili kaynakları evde okur.
13 Revizyonlar yapıldıktan sonra planı yeniden yapmak İlgili kaynakları evde okur.
14 Revizyonlar yapıldıktan sonra planı yeniden yapmak İlgili kaynakları evde okur.
15 Revizyonlar yapıldıktan sonra planı yeniden yapmak İlgili kaynakları evde okur.
16-17 YIL SONU SINAVLARI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar