DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
2. Yabancı Dil (İngilizce) * YFI   403 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zekeriya KAZANCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEKERİYA KAZANCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransız Dili Eğitimi Bölümü öğrencilerine 2. Yabancı dil olarak İngilizce öğretmek
Dersin İçeriği
Fransız Dili Eğitimi Bölümü öğrencilerine 2. Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birincil ve İkincil dil öğrenme arasındaki ilişkiler Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
2 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
3 Bir şarkı üzerinden duyduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
4 Yazma becerisi için serbest bir konuda kompozisyon yazma Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
5 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
6 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
7 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
8 Ara Sınav Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
9 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
10 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
11 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
12 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
13 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
14 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
15 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim elemannın ders notlarına çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar