DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Deneme- Eleştiri Çözümlemesi * YDF   307 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mediha ÖZATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Edebi birer tür olarak deneme ve eleştiriyi okuma, anlama, çözümleme bilgi ve becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Kurmaca türleri dışında kalan deneme, eleştiri, günce, anı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü gibi yazınsal türleri karşılaştırma, çözümleme yöntem ve araçlarını örneklerden yola çıkarak inceleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metin türlerine giriş Ön okuma,araştırma,ödev
2 Kanıtlayıcı Metin Ön okuma,araştırma,ödev
3 Deneme nedir Ön okuma,araştırma,ödev
4 Deneme çözümlemesi Ön okuma,araştırma,ödev
5 Seçilen metinler üzerinde çalışma Ön okuma,araştırma,ödev
6 Seçilen metinler üzerinde çalışma Ön okuma,araştırma,ödev
7 Eleştiri kavramına giriş Ön okuma,araştırma,ödev
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Edebi eleştiri Ön okuma,araştırma,ödev
10 Edebi eleştiri biçimleri ve sorunlarına genel bir yaklaşım Ön okuma,araştırma,ödev
11 Fransa da edebi eleştirinin tarihçesi Ön okuma,araştırma,ödev
12 Yazar eleştirisi Basın eleştirisi Ön okuma,araştırma,ödev
13 Örnek metinlerin incelenmesi Ön okuma,araştırma,ödev
14 Örnek metinlerin incelenmesi Ön okuma,araştırma,ödev
15 Örnek metinlerin incelenmesi Ön okuma,araştırma,ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar