DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Roman Öykü Çözümlemesi * YDF   340 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mediha ÖZATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransız edebiyatından seçme kısa öyküleri ve romanları okuma, anlama, anlatma ,çözümleme ve öğrenilen yöntemler çerçevesinde edebi birer tür olarak öykü ve romanı yabancı dil öğretiminde kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Fransız edebiyatından seçilmiş roman ve öykülerin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş / Öykü ve Öykü sanatı Ön okuma,araştırma,ödev
2 Öykü anlatımı /Öykü anlatım biçimleri Ön okuma,araştırma,ödev
3 Yabancı dil öğretiminde öykü Ön okuma,araştırma,ödev
4 Okulda öykü kullanımıyla geliştirilen etkinlikler Ön okuma,araştırma,ödev
5 Öğretmeni öykü kullanmaya iten öğretim hedefleri Ön okuma,araştırma,ödev
6 Uygulama etkinlikleri Ön okuma,araştırma,ödev
7 Giriş /Roman nedir /Bazı roman türleri/ Seçilen romanların öğrencilere dağıtımı/ Okumaya başlama tarihi Ön okuma,araştırma,ödev
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Roman okuma ve incelemede önemli unsurların açıklanması:Kişiler,olay,zaman ve uzam Ön okuma,araştırma,ödev
10 Roman okuma ve incelemede önemli unsurların açıklanması:Kişiler,olay,zaman ve uzam Ön okuma,araştırma,ödev
11 Roman okuma ve incelemede önemli unsurların açıklanması:Kişiler,olay,zaman ve uzam Ön okuma,araştırma,ödev
12 Uygulama etkinlikleri Ön okuma,araştırma,ödev
13 Uygulama etkinlikleri Ön okuma,araştırma,ödev
14 Uygulama etkinlikleri Ön okuma,araştırma,ödev
15 Uygulama etkinlikleri Ön okuma,araştırma,ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar