DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antropolojiye Giriş YFS   345 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Helene ÇAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HELENE ÇAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değişik örnek inceleyerek, İnsan tek ancak kültürel çeşitliliğin olduğunu farkına varabilme; kendi kültürü ve başka birinin kültürü değer yargı kullanmadan karşılaştırabilme
Dersin İçeriği
Sosyal antropoloji, insan yaşam tarzları ile inançlarla ilgilenmektedir. Bu derste, şu konular ele alınacaktır: Antropoloji, temel kavramları, yöntemi ve alanları tanımlama. Antropolojik yöntem kullanarak gözleme dayalı bir araştırma hazırlama. Alyans teorisi, akrabalık sistemleri ve sosyal organizasyonu açıklama. Çeşitli antropoloji akımları tanımlama. Belli başlı antropologlar ve bunların çalışma alanları ve teorileri anlatma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, antropoloji nasıl bir bilim olduğunu ve neyi incelediğini anlatır
2) Öğrenciler, antropolojinin nasıl doğduğunu anlatır
3) Öğrenciler, antropolojinin bazı alanlarından örnek verir
4) Öğrenciler, evrimci, yayılmacı, kültürel, işlevsel ve yapısal antropoloji kavramları tanımlayabilir ve onlara bağlı olan antropologlar ve çalışmalarından örnek verir
5) Öğrenciler, dünyada temel yaşam tarzları ve sosyal yapıları açıklar
6) Öğrenciler, evliliğin hangi işlevi gördüğünü ve kültürlere göre farklılıkları gösterir
7) Öğrenciler, akrabalık sistemleri ne tür bir işlev gördüğünü ve kültürlere göre farklılıkları gösterir
8) Öğrenciler, inançların nasıl örgütlendiği ve kurumsallaştığını anlatır
9) Öğrenciler, dil ile kültürün ilişkisini anlatır
10) Öğrenciler, kendinin seçtiği bir alana gidip antropoloji yöntemi kullanarak bir gözlem raporu yazar
11) Öğrenciler, natür ile kültür arasındaki bağlantı açıklar
12)
13)
14)
15)