DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü İletişim Becerileri 1 FRAZ   105 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Helene ÇAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HELENE ÇAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca dinleme ve konuşma becerileri açısından Avrupa Dil Ortak Çerçevesinin A2 seviyesine ulaşmak
Dersin İçeriği
Kişi tanıtımı, yer betimlenmesi, öykü ve olayların dinleme ve anlatımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, kendi, çevresi, okulu ve ne sevdiğini tanıtabilir
2) Öğrenci, başka bir kişi tanıtır
3) Öğrenci, bir yer betimler
4) Öğrenci, yaptığı spor ve faaliyetler anlatır
5) Öğrenci, bir aşk hikayesi anlatır
6) Öğrenci, 3. sayfa haberi anlatır
7) Öğrenci, doğal afetler anlatır
8) Öğrenci, yaptığı veya yapmak istediği seyahatleri anlatır
9) Öğrenci, günlük konularla ilgili konuşmaya katılır
10) Öğrenci, bir kişi, aile, iş, hobi ile ilgili dinleme parçasında geçen bilgileri aktarır
11) Öğrenci, televizyon veya radyoda geçen bir hikaye, bir olay, bir kaza veay bir doğal afetin ana bilgilerini aktarır
12) Öğrenci, günlük bir konuşmada geçen bilgileri aktarır
13) Öğrenci, bir film eleştirisi yapar
14) Öğrenci, gelecekteki projelerinden bahseder
15)