DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri YFS   202 4 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuran ASLAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gerek bilimsel bilgi üretimi ve gerekse de üretilen bilgilerden faydalanmayı kolaylaştırmak amacıyla öğrencilere bilimsel yöntem hakkında bilgi vermektir
Dersin İçeriği
Öğrenciye bilimsel araştırma yapabilmeyi öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma mantığını kavrama
2) Bilimsel yöntemleri uygulama
3) Araştırmanın aşamaları arasında ilişki kurma
4) Konu belirleme ve sınırlandırma,kaynak tarama, veri toplama,sınıflandırma ve değerlendirme
5) Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
6) Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7) Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
8) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9) Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10) Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
11) Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
12) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
13) Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
14) Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
15) Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma yapılacak konuların öğrencilerlin ilgi alanlarına göre seçilmesi ve öğrencileri gruplara ayırma Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
2 Araştırma nedir- Araştırma Çeşitleri Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
3 Alan araştırması Yöntemi Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
4 Alan araştırması Yöntemi Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
5 Araştırma probleminin seçimi Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
6 Araştırma probleminin seçimiyle ilgili literatürün incelenmesi Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
7 Yöntem- Metodoloji Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Ödev
9 Yöntem- Metodoloji Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
10 Verilerin Analizi ve Yorumu Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
11 Verilerin Analizi ve Yorumu Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
12 Araştırma Raporunun Yazılması Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
13 Araştırma Raporunun Yazılması Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
14 Araştırmanın Değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
15 Araştırmanın Değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak araştırma, Okuma-inceleme, sınırlandırma, değerlendirme Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar