DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Metin Çözümlemesi * YFS   455 7 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mediha ÖZATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere yabancı dil olarak fransızca öğretiminde edebi bir tür olan şiiri inceleme ve çözümleme yaklaşımlarını kullanma bilgi ve becerisi kazandırmak.( Bu derste, programda daha önce ( 5. ve 6. yarıyıllarda) diğer metin türlerinin çözümlemesini içeren dersler bulunması nedeniyle sadece şiir incelemesine yer verilmektedir.)
Dersin İçeriği
Çeşitli metinlerle çalışmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Edebi bir tür olan şiirin özellikleri Ön okuma,araştırma,ödev
2 Şiir çözümleme:Sesbilgisel öğelerin çözümlenmesi Ön okuma,araştırma,ödev
3 Şiir çözümleme:Sesbilgisel öğelerin çözümlenmesi Ön okuma,araştırma,ödev
4 Şiir çözümleme:Sözdizimsel öğelerin çözümlenmesi Ön okuma,araştırma,ödev
5 Şiir çözümleme:Sözdizimsel öğelerin çözümlenmesi Ön okuma,araştırma,ödev
6 Şiir çözümleme: Anlamsal öğelerin çözümlenmesi Ön okuma,araştırma,ödev
7 Şiir çözümleme: Anlamsal öğelerin çözümlenmesi Ön okuma,araştırma,ödev
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Fransızca öğretiminde şiir kullanımı Ön okuma,araştırma,ödev
10 Fransızca öğretiminde şiir kullanımı Araştırma,materyal hazırlama,ödev
11 Fransızca öğretiminde hedeflenen konuya uygun şiir yazma çalışmaları Araştırma,materyal hazırlama,ödev
12 Fransızca öğretiminde hedeflenen konuya uygun şiir yazma çalışmaları Araştırma,materyal hazırlama,ödev
13 Öğrencilerin şiir çözümleme etkinlikleri Araştırma,materyal hazırlama,ödev
14 Öğrencilerin şiir çözümleme etkinlikleri Araştırma,materyal hazırlama,ödev
15 Öğrencilerin şiir çözümleme etkinlikleri Araştırma,materyal hazırlama,ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar