DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı EMB   202 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Umut Hür YAŞAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEKERİYA KAZANCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin 21. yüzyıl öğrenimi ilkelerinden olan öğretimde teknoloji kullanımı ile haberdar etme ve kullanımını sağlama
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilerin günümüz okullarında kullanılan pek çok dijital aracın farkında olmaları ve kullanmalarına yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, öğrenciler, temel öğretim materyali seçi, değerlendirmesi ve dijital araç ile adaptasyon teorilerini öğrenecekler ve bu teorilerin ve tekniklerle eğitim ortamlarında uygulamalarını öğreneceklerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Eğitim materyalleri nedir
2) 2) Öğrenim ve öğretimde internet ve araçları kullanımını kavrama
3) 3) 2. Nesil İnternet araçlarını öğrenme
4) 4) Teknoloji ile kelime öğretimi
5) 5) Teknoloji ile gramer öğretimi
6) 6) Teknoloji ile dinleme öğretimi
7) 7) Teknoloji ile okuma öğretimi
8) 8) Teknoloji ile yazma öğretimi
9) 9) Teknoloji ile konuşma öğretimi
10) 10) Teknoloji ile telaffuz öğretimi
11) 11) Becerilerin birlikte öğretilmesinde teknoloji kullanımı
12) 12) Teknoloji yardımı ile sınav yapma ve değerlendirmede
13) 13) Üretkenlik gerektiren beceriler için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama
14) 14) Algılama gerektiren beceriler için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama
15) 15) Gramer öğretimi için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş yok Anlatım
2 Öğrenim ve öğretimde internet ve araçları kullanımı. 1 Nesil Internet araçları önceki derslerin gözden geçirilmesi Soru-Cevap
3 Teknoloji ile kelime öğretimi önceki derslerin gözden geçirilmesi Gösterip Yaptırma
4 Teknolojiyi ile gramer öğretimine uyarlama önceki derslerin gözden geçirilmesi Gösterip Yaptırma
5 Teknolojiyi ile dinleme öğretimine uyarlama önceki derslerin gözden geçirilmesi Gösterip Yaptırma
6 Teknolojiyi ile yazma öğretimine uyarlama önceki derslerin gözden geçirilmesi Gösterip Yaptırma
7 Teknolojiyi konuşma öğretimine uyarlama önceki derslerin gözden geçirilmesi Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Gösterip Yaptırma
9 Teknolojiyi becerilerin birlikte öğretimine uyarlama önceki derslerin gözden geçirilmesi Gösterip Yaptırma
10 Teknoloji yardımı ile sınav yapma ve değerlendirme önceki derslerin gözden geçirilmesi Gösterip Yaptırma
11 Üretkenlik gerektiren beceriler için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama önceki derslerin gözden geçirilmesi Gösterip Yaptırma
12 Algılama gerektiren beceriler için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama önceki derslerin gözden geçirilmesi Gösterip Yaptırma
13 Gramer öğretimi için materyalleri gözden geçirme ve yeni materyaller hazırlama önceki derslerin gözden geçirilmesi Gösterip Yaptırma
14 Sunumlar sunuma hazırlık Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
15 Sunumlar sunuma hazırlık Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar