DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dinleme Becerileri II YFS   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Helene ÇAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HELENE ÇAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dinleme becerisi Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi B1 seviyesine getirmek (bir iletişim durumu anlamak)
Dersin İçeriği
Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi B1 seviyesinde sözel belgeleri dinlenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dinleme becerisi geliştirilmesi
2) Öğrenciler, dinleme stratejilerini açıklar
3) Öğrenciler, B1 seviyesinde bir dinleme parçası hakkında soruları yanıtlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş -
2 Bir belgenin türü belirlenmesi Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
3 Konuşanların belirlenmesi Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
4 Konuşma ortamının belirlenmesi Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
5 Kimden bahsedildiğinin belirlenmesi Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
6 Konuşma konusunun belirlenmesi Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
7 Davranışların belirlenmesi Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Alıştırma ve Uygulama
9 Duygu ve düşüncelerin belirlenmesi Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
10 B1 seviyesinde dinleme alıştırmaları Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
11 B1 seviyesinde dinleme alıştırmaları Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
12 B1 seviyesinde dinleme alıştırmaları Ön hazırlık yok
13 B1 seviyesinde dinleme alıştırmaları Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
14 B1 seviyesinde dinleme alıştırmaları Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
15 B1 seviyesinde dinleme alıştırmaları Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar