DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızcanın Yapısı 1 * FRAZ   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca Dilbilgisi kurallarını, sözcük türlerini, sözcükler arasındaki bağıntıları ve sözdizisel bağlamda bu ilişkileri anlamlandırma.
Dersin İçeriği
Fransız dilinin temel dil yapıları, sözdizim ve biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilbilgisi I dersinin dönem program, amaçlarının tanıtımı,tanımlıkların kullanımı Önceden işlenmiş konuların tekrarı
2 İyelik sıfatları ve adılları Gösterme sıfatları ve adılları Önceden işlenmiş konuların tekrarı
3 Soru ve kişi adılları Önceden işlenmiş konuların tekrarı
4 Kişi adılları (2. pronoms personnels (COD) Önceden işlenmiş konuların tekrarı
5 Kişi adılları (3. pronoms personnels (COI) Önceden işlenmiş konuların tekrarı
6 Kişi adılları (4. özel fiil yapıları ile kullanımları) Önceden işlenmiş konuların tekrarı
7 Belgisiz adıllar (pronoms indefinis). Edatlar (biçim ve kullanımı) Önceden işlenmiş konuların tekrarı
8 Ara Sınav
9 Geçmis zaman (di-li yakın geçmiş ve şimdiki zamanın hikayesi) Önceden işlenmiş konuların tekrarı
10 Zaman uyumu (geçmiş ve gelecekte) Önceden işlenmiş konuların tekrarı
11 Basit ilgi adılları (qui-que-dont ) Önceden işlenmiş konuların tekrarı
12 Değerlendirme. Bileşik ilgi adılları Önceden işlenmiş konuların tekrarı
13 Bileşik ilgi adılları Önceden işlenmiş konuların tekrarı
14 Zamanların değerleri Önceden işlenmiş konuların tekrarı
15 Kipler ve zamanlar Önceden işlenmiş konuların tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar